ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

shutterstock_1661786593

Γερανογέφυρες οποιουδήποτε ανοίγματος και ανυψωτικής ικανότητας, αποτελούμενες από μονό η διπλό φορέα με δυο ταχύτητες ανυψώσεως και κινήσεως στις τρείς διευθύνσεις, με χειρισμό από το έδαφος μέσω χειριστηρίου.