ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Κ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ - 2.000Μ² 1996

   
Copyright © 2019 Intrastet S.A.
Top - Go back