ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

- ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Ε. ΕΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
- ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ
- ΤΖΑΜΠΟ - SPRIDER
- ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
- ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΔΙΟΔΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
(ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ Π.Α.Θ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ)
1. ΣΤΗΘΑΙΑ
2. ΣΗΜΑΝΣΗ
3. ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ
4. ΦΡΕΑΤΙΑ

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ Π.Α.Θ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ)
 σε συνεργασία με τους κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (αλφαβητικά)

  J & P (ΕΛΛΑΣ) ΑΤΕ
  J & Ρ ΑΒΑΞ ΑΕ
  ΑΒΑΞ ΑΕ
  ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ. & ΤΕ
  ΑΝΕΡΓΕΡΣΗ ΑΒΕΤΕ
  ΑΤΕΜΚΕ ΑΕ
  ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ
  ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ
  ΓΕΚΑΤ ΑΤΕ
  ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ
  ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
  ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ
  ΕΤΕΘ ΑΕ
  ΕΤΕΠ ΑΕ
  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ
  ΕΥΡ. ΤΕΧΝ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΟΔ. ΑΤΕ - ΘΕΣΣ. ΑΤΕ
  ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΤΖΗΣ ΑΕ
  ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ
  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
  ΠΟΛΥΟΧΝΗ ΑΕ
  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ
  ΤΕΒ ΑΕ
  ΤΕΚΑ ΑΕ
  ΤΕΡΝΑ ΑΕ
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕ
  ΤΡΙΤΩΝ ΑΤΕ
  ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΑΕ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (αλφαβητικά)

  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ALPINE BAU - ΑΤΤΙΚ. ΑΤΕ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΤΕΘ - ΤΕΓΚ - ΓΕΝΕΡ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤ - ΕΛΛΗΝ - ΤΕΒ. ΠΑΝΤ - ΜΗΧ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΓΕΚΑΤ - ΑΤΤΙΚ - ΑΤΕΜ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΕΛΛΗΝ. ΤΕΧΝ. ΑΕ - ΤΕΘ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΕΜΠΕΔΟΣ - ΑΤΤΙΚΑΤ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΕ - ΕΡΓΑΣ. ΑΤΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΤΕΒ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΒ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΚΑΤ ΑΤΕ - ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΕΡ ΑΤΕ - ΓΕΤΕΜ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚ. ΤΕΧΝΟΔ. ΘΕΜΕΛ. ΓΝΩΜ. ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΓΕΤΕΚ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΕΠ ΑΕ ΜΕΤΩΝ ΑΕ - ΒΕΝΤ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΤΕ - ΕΤΕΠ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ - ΑΚΤΙΣ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧ. ΑΕ - ΤΕΒ ΑΕ - ΘΕΜΕΛ. ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΒΑΞ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΟΔ. ΑΤΕ - ΓΕΚΑΤ - ΓΝΩΜΩΝ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ - ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΒ ΑΕ - ΓΕΚΑΤ ΑΤΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΒ ΑΕ - ΘΕΜΕΛ. ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧ. ΑΕ
  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΚΑ ΑΕ - ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕ

 

     
Copyright © 2019 Intrastet S.A.
Top - Go back